+49 1743 679647
[e-postskyddad]
körkortsklasser
Hem » körkortsklasser

körkortsklasser

Körkortsklass representerar den typ av fordon du kan köra med ditt riktiga körkort. Nedan kan vi analysera körkortsklassen inklusive körkortsklass B, körkortsklass A och körkortsklass 3. Klicka här för att ta reda på mer om körkortsklasser i Tyskland och andra europeiska länder. Vi löser alla körkortsfrågor, inklusive MPU examen. Du kan se vad kunderna säger här Köp körkort online säga.

Körkortskategori

Alla körkortsklasser

Körkort kategori AM

Lätta tvåhjuliga motorfordon av kategori L1e-B som avses i artikel 4 ai Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2/168 av den 2013 januari 15 om godkännande och marknadsövervakning av två- eller trehjuliga och fyrhjuliga motorcyklar ( EUT L 2013, 60, s. 2.3.2013).

Trehjuliga mopeder av kategori L2e som avses i artikel 4 bi Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2/168 av den 2013 januari 15 om godkännande och marknadsövervakning av två- eller trehjuliga och fyrhjuliga fordon (EUT L 2013 av den 60 mars 2.3.2013, s. 52).

Lätta fyrhjulingar av kategori L6e enligt artikel 4 fi Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2/168 av den 2013 januari 15 om godkännande och marknadsövervakning av två- eller tre- fordon med hjul och fyrhjulingar (EUT L 2013 av den 60 mars 2.3.2013, s. 52). Minimiålder: 16 år. Inkluderade klasser: inga

Körkort kategori A1

Motorcyklar (inklusive med sidvagnar) med ett slagvolym på upp till 125 cm³ och en motoreffekt på högst 11 kW, för vilka förhållandet mellan effekt och vikt inte överstiger 0,1 kW/kg och trehjuliga motorfordon med symmetriskt anordnade hjul och en slagvolym på mer än 50 cm³ för förbränningsmotorer eller en konstruktionsrelaterad maxhastighet på mer än 45 km/h och med en effekt på upp till 15 kW. Minimiålder: 16 år. Klass ingår: AM

Körkort klass A2

Motorcyklar (inklusive de med sidvagn) med en motoreffekt på högst 35 kW, för vilka förhållandet effekt till vikt inte överstiger 0,2 kW/kg, som inte härrör från en motorcykel med en motoreffekt på mer än 70 kW.

Övergångslag: Klass A begränsade körkort utfärdade före den 19.01.2013 januari XNUMX anses automatiskt klass A (obegränsade) efter två år.

Minimiålder: 18 år. Inkluderade klasser: A1 och AM

körkort klass a

Motorcyklar (inklusive de med sidvagn) med en deplacement på mer än 50 cm³ eller med en maxhastighet på mer än 45 km/h på grund av sin konstruktion.

Minimiålder: 24 år (för direktinträde), 20 år (om du har ägt klass A2 i minst 2 år)

Trehjuliga motorfordon med en effekt på mer än 15 kW och trehjuliga motorfordon med symmetriskt anordnade hjul och en slagvolym på mer än 50 cm³ för förbränningsmotorer eller en maximal konstruktionshastighet på mer än 45 km/h och med en effekt på mer än 15 kW.

Minsta ålder: 21 år

Klasser ingår: A2, A1 och AM

Körkort klass B, BF17

Motorfordon - exklusive motorfordon i kategorierna AM, A1, A2 och A med en högsta tillåten vikt på högst 3 500 kg, som är konstruerade och tillverkade för att transportera högst åtta personer utöver föraren (inklusive med släpvagn med släp en högsta tillåtna totalvikt på högst 750 kg eller med släpvagn över 750 kg tillåten totalvikt, förutsatt att den tillåtna totalvikten för kombinationen inte överstiger 3 500 kg och trehjuliga motorfordon i Tyskland, men i fråga om ett motorfordon med en motoreffekt över 15 kW endast om innehavaren av körkortet är minst 21 år gammal.

Minimiålder: 18 år (17 år för deltagare i "Medföljande körning vid 17")

Klasser som ingår: AM och L

Körkort kategori B 96

Fordonskombinationer bestående av ett dragfordon av klass B och en släpvagn med en högsta tillåtna släpvagnsvikt på mer än 750 kg och en högsta tillåtna vikt för fordonskombinationen på mer än 3.500 4.250 kg och högst XNUMX XNUMX kg.

Minimiålder: 18 år (17 år för deltagare i "ledsagad körning vid 17"), tidigare ägande

Körkort klass B krävs

Klasser ingår: inga

Körkort klass BE.

Fordonskombinationer bestående av ett dragfordon av klass B och en släpvagn eller påhängsvagn, förutsatt att släpvagnens eller påhängsvagnens högsta tillåtna vikt inte överstiger 3 500 kg.

Minimiålder: 18 år (17 år för deltagare i "ledsagad körning vid 17"), tidigare ägande

Körkort klass B krävs.

Klasser ingår: inga

Körkort klass C1.

Motorfordon, med undantag av motorfordon i kategorierna AM, A1, A2, A, D1 och D, med en högsta tillåtna vikt på mer än 3 500 kg men högst 7500 750 kg, och som är konstruerade för att transportera högst åtta andra personer än föraren och (även med släpvagn med en tillåten totalvikt på högst XNUMX kg).

Minimiålder: 18 år, tidigare innehav av B-körkort krävs.

Klasser ingår: inga

Körkort klass C1E

Fordonskombinationer som består av ett dragfordon

Klass C1 och en släpvagn eller påhängsvagn med en högsta tillåtna vikt över 750 kg, förutsatt att fordonskombinationens tillåtna vikt inte överstiger 12 000 kg,

Klass B och en släpvagn eller påhängsvagn med en tillåten vikt över 3 500 kg, förutsatt att fordonskombinationens tillåtna vikt inte överstiger 12 000 kg.

Minimiålder: 18 år, tidigare innehav av C1-körkort krävs

Inkluderade kategorier: BE och D1E om innehavaren är behörig att köra fordon i kategori D1.

Klass C körkort

Motorfordon, exklusive motorfordon i kategorierna AM, A1, A 2, A, D1 och D, med en högsta tillåtna vikt på mer än 3 500 kg, som är konstruerade och byggda för att transportera högst åtta personer utöver föraren (inklusive med släpvagn en tillåten totalvikt på högst 750 kg).

Minimiålder: 21 år, tidigare innehav av B-körkort krävs.

Inkluderade klasser: C1

Körkort klass CE.

Fordonskombinationer bestående av ett dragfordon av klass C och släpvagnar eller en påhängsvagn med en högsta tillåten vikt över 750 kg.

Minimiålder: 21 år, tidigare innehav av körkort kategori C krävs. 

Inkluderade kategorier: BE, C1E, T och DE, förutsatt att han har rätt att köra fordon i kategori D

Körkort klass D1

Motorfordon, exklusive motorfordon i klasserna AM, A1, A2, A, som är konstruerade och byggda för att transportera högst 16 personer förutom föraren och vars längd inte överstiger 8 m (inklusive med släpvagn med högsta tillåtna vikt på högst 750 kg).

Minimiålder: 21 år, tidigare innehav av B-körkort krävs. 

Klasser ingår: inga

Körkort klass D1E

Fordonskombinationer bestående av ett dragfordon av klass D1 och en släpvagn med en högsta tillåtna vikt över 750 kg.

Minimiålder: 21 år, tidigare innehav av körkort klass D1 krävs. 

Klasser som ingår: BE

Körkort klass D

Motorfordon, exklusive motorfordon i kategorierna AM, A1, A2, A, konstruerade och tillverkade för att transportera fler än åtta personer förutom föraren (inklusive med släpvagn med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 750 kg).

Minimiålder: 24 år, tidigare innehav av B-körkort krävs.

Klass ingår: D1

Körkortsklass DE

Fordonskombinationer som består av ett dragfordon av klass D och en släpvagn med en högsta tillåten vikt över 750 kg.

Minimiålder: 24 år, tidigare innehav av körkort kategori D krävs.

Klass ingår: BE, D1E

Klass T körkort

Traktorer med en maximal konstruerad hastighet på högst 60 km/h och självgående arbetsmaskiner med en maximal konstruerad hastighet på högst 40 km/h, som var och en, beroende på sin konstruktion, är avsedd att användas för jordbruks- eller skogsbruksändamål och används för sådana ändamål (i varje fall även med släp).

Minimiålder: 16 år vid 40 km/h (bbH) och 18 år vid 60 km/h (bbH)

Klass ingår: L, AM

Körkort klass L

Traktorer som till sin konstruktion är avsedda att användas för jordbruks- eller skogsbruksändamål och används för sådana ändamål, med en högsta hastighet som bestäms av konstruktionen på högst 40 km/h och kombinationer av dessa fordon och släpvagnar, om de är utrustade med en hastighet av högst 25 km/h, samt självgående arbetsmaskiner, självgående foderblandare, gaffeltruckar och andra industritruckar, var och en med en maxhastighet som bestäms av konstruktionen på högst 25 km /h och kombinationer av dessa fordon och släpvagnar.

Minsta ålder: 16 år

Klasser ingår: inga

Med alla ovanstående förklaringar kan du nu göra ditt val på den körkortsklass du vill ha, då kontakt oss köpa körkort i ÖsterrikeKöp körkort i Tyskland, Köp körkort i Schweiz och andra EU-länder

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i detta formulär.

× Hur kan vi hjälpa dig?